வாழ்நாள் கல்வி

பணப்பயிர் சாகுபடி

பருத்தியில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சி தாக்குதல்

பணப்பயிர் சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பணப்பயிர் சாகுபடி

பிரிவு : பணப்பயிர்கள்
உட்பிரிவு : பருத்தியில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சி தாக்குதல்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. பொன். அய்யப்பன். திருமதி A .ஆரோக்கியமேரி, C. கலைசெல்வன் ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டடளை

 

ஆதாரங்கள் :

தமிழ்நாடு  வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் - கோவை
வளரும் வேளாண்மை –குறிப்பேடு
ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் - தமிழ்நாடு
காய்கறி சாகுபடி - ரெட்டியார் சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர் சங்க அறக்கட்டளை 
பசுமை வேளாண்மை

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய