வாழ்நாள் கல்வி

இயற்கை இடுபொருட்கள்

பஞ்சகவ்யா தயாரித்தல்

இயற்கை இடுபொருட்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

இயற்கை இடுபொருட்கள்

பிரிவு : இயற்கை இடுபொருட்கள்
உட்பிரிவு : பஞ்சகவ்யா தயாரித்தல்
தயாரித்தவர்கள் :

தயாரித்தவர் : 

திரு. R. சீனிவாசன்  ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். கன்னிவாடி.
திரு. C. கலைசெல்வன்,  திருமதி A. ஆரோக்கியமேரி  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை  உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.


தகவல் திருத்தம்: முனைவர். B. செல்வமுகிலன், முதுநிலை விஞ்ஞானி,  
ம.சா.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். கன்னிவாடி.

ஆதாரங்கள் :

 

1. இயற்கை விவசாயம், CIKS பதிப்பு  

2.www.agritech.tnau.ac.in

3.  ஸ்பிக் பண்ணைச் செய்தி மலர் 

4 உழவரின் வளரும் வேளாண்மை  

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய