வாழ்நாள் கல்வி

காய்கறி சாகுபடி

செடிமுருங்கை சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்

காய்கறி சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

காய்கறி சாகுபடி

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : செடிமுருங்கை சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்
தயாரித்தவர்கள் :

தயாரித்தவர்: 
திரு. ஆர். சீனிவாசன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். கன்னிவாடி.
திரு. கலைசெல்வன்,  திருமதி A.ஆரோக்கியமேரி  
ரெட்டியார்சத்திரம்  விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.
தகவல் திருத்தம்: 
முனைவர். B.செல்வமுகிலன், முதுநிலை விஞ்ஞானி,  ம.சா.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். கன்னிவாடி.

 

ஆதாரங்கள் :
  1. முருங்கையில் நவீன சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள், தோட்டக்கலை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்.
  2. www.agritech.tnau.ac.in
  3. காய்கறிப் பயிர் சாகுபடித் தொழில் நுட்பம், வெளியீடு ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்,  கன்னிவாடி.

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய