வாழ்நாள் கல்வி

மக்காச்சோள கதிரில் மணிபிடிக்காமைக்கான காரணங்கள்

மக்காச்சோள கதிரில் மணிபிடிக்காமைக்கான காரணங்கள்

மக்காச்சோள கதிரில் மணிபிடிக்காமைக்கான காரணங்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

மக்காச்சோள கதிரில் மணிபிடிக்காமைக்கான காரணங்கள்

பிரிவு : தானியப்பயிர்கள்
உட்பிரிவு : மக்காச்சோள கதிரில் மணிபிடிக்காமைக்கான காரணங்கள்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்.

 
திரு. கலைசெல்வன், ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :
  1. தானியப்பயிர் சாகுபடி தொழில்நுட்பமவெளியீடு ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், கன்னிவாடி
  2. Crop Production Guide 2012, Published by: Dept.Of Agriculture, Govt. of Tamil Nadu, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.
  3. Uzhavarin Valarum Velanmai, December  2008 , P.no 47-50, Published by :Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore
  4. http://agritech.tnau.ac.in
சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்