வாழ்நாள் கல்வி

வாழையை தாக்கும் தண்டு கூன்வண்டு

வாழையை தாக்கும் தண்டு கூன்வண்டு

வாழையை தாக்கும் தண்டு கூன்வண்டு

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

வாழையை தாக்கும் தண்டு கூன்வண்டு

பிரிவு : பணப்பயிர்கள்
உட்பிரிவு : வாழையை தாக்கும் தண்டு கூன்வண்டு
தயாரித்தவர்கள் :

வெ.பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. கலைசெல்வன், ரெட்டியர்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :

1. “உழவரின் வளரும் வேளாண்மை” – அக்டோபர் 2007, பக்கம் 36“Crop Production 2. Techniques of Horticultural Crops”, Published by: Horticultural College and Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.
3. “வாழையைத் தாக்கும் பூச்சிகளும், கட்டுப்படுத்தும் முறைகளும்”, தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம், 2005 பக்கம் 10 - 14.
4.www.agritech.tnau.ac.in 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய