வாழ்நாள் கல்வி

மக்கசோளத்தில் தண்டு இளைத்தல்

மக்கச்சோளத்தில் தண்டு இளைத்தல்

மக்கசோளத்தில் தண்டு இளைத்தல்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

மக்கசோளத்தில் தண்டு இளைத்தல்

பிரிவு : தானியப்பயிர்கள்
உட்பிரிவு : மக்கச்சோளத்தில் தண்டு இளைத்தல்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. வெ.பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 


திரு. கலைசெல்வன், ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :

1. தானியப்பயிர் சாகுபடி தொழில்நுட்பம் வெளியீடு ரெட்டியார்சத்திரம் விதை          உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், கன்னிவாடி.

2. Crop Production Guide 2012, Published by: Dept.Of Agriculture, Govt. of Tamil Nadu, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.

3. Uzhavarin Valarum Velanmai, December  2008 , P.no 47-50, Published by :Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore

4. http://agritech.tnau.ac.in

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்