வாழ்நாள் கல்வி

தானியப்யிர்கள்

நாட்டுச்சோளம் சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்

தானியப்யிர்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

தானியப்யிர்கள்

பிரிவு : தானியப்பயிர்கள்
உட்பிரிவு : நாட்டுச்சோளம் சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. M. சீனிவாசன் ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். கன்னிவாடி
திருமதி A. ஆரோக்கியமேரி திரு. C கலைசெல்வன்,  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள்  சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :
  • காய்கறிப் பயிர் சாகுபடித் தொழில் நுட்பம், வெளியீடு ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்,   கன்னிவாடி.
  • www.agritech.tnau.ac.in 
  • வளரும் வேளாண்மை , விவசாயி குறிப்பேடு 

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய