வாழ்நாள் கல்வி

புடலை சாகுபடி சாகுபடி தொழில்நுட்பம்

புடலை சாகுபடி சாகுபடி தொழில்நுட்பம்

புடலை சாகுபடி சாகுபடி தொழில்நுட்பம்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

புடலை சாகுபடி சாகுபடி தொழில்நுட்பம்

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : புடலை சாகுபடி சாகுபடி தொழில்நுட்பம்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. வெ.பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. சி. கலைச்செல்வன், ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

 

ஆதாரங்கள் :

1.    காய்கறிப் பயிர் சாகுபடித் தொழில் நுட்பம், வெளியீடு ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், கன்னிவாடி
2.    www.agritech.tnau.ac.in 
3.    Crop Production Techniques of Horticultural Crops, Published by: Horticultural College And Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University. Page No: 82
4.    உழவரின் வளரும் வேளாண்மை – ஆகஸ்டு-2008, பக்கம் - 12, ஏப்ரல்-2014

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய