வாழ்நாள் கல்வி

சோளத்தில் கரிப்பூட்டை நோய்

சோளத்தில் கரிப்பூட்டை நோய்

சோளத்தில் கரிப்பூட்டை நோய்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

சோளத்தில் கரிப்பூட்டை நோய்

பிரிவு : தானியப்பயிர்கள்
உட்பிரிவு : சோளத்தில் கரிப்பூட்டை நோய்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. வெ.பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. கலைசெல்வன், ரெட்டியர்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

 

ஆதாரங்கள் :

1    தானியப்பயிர் சாகுபடி தொழில்நுட்பம் 
2    Crop Production Guide 2012, Published by: Dept.Of Agriculture, Govt. of Tamil Nadu, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.
3    Uzhavarin Valarum Velanmai, December  2008 , P.no 47-50, Published by :Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore 

 4    http://agritech.tnau.ac.in 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்