வாழ்நாள் கல்வி

பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய்

பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய்

பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய்

பிரிவு : பணப்பயிர்கள்
உட்பிரிவு : பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய்
தயாரித்தவர்கள் :

வெ. பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 


திரு. கலைசெல்வன், ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :

1.    உழவரின் வளரும் வேளாண்மை – அக்டோபர் 2016, ஏப்ரல் 2010, மார்ச் 2012
2.    “Crop Production Guide ”, 2012, Published by: Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore. 

3.    பணப்பயிர் சாகுபடி தொழில்நுட்பம், வெளியீடு ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள்     சங்கம், கன்னிவாடி
4.     .www.agritech.tnau.ac.in 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்