வாழ்நாள் கல்வி

தக்காளியில் வேர் அழுகல் நோய்

தக்காளியில் வேர் அழுகல் நோய்

தக்காளியில் வேர் அழுகல் நோய்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

தக்காளியில் வேர் அழுகல் நோய்

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : தக்காளியில் வேர் அழுகல் நோய்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. வெ. பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 


திரு. கலைசெல்வன், ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை

ஆதாரங்கள் :
 
1.உழவரின் வளரும் வேளாண்மை, டிசம்பர் 2007, மார்ச் 2015 வெளியீடு: தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்

2.Vegetable crop diseases and their management, IIHR 2010, Bangalore.

3.www.agritech.tnau.ac.in

4.“Crop Production Techniques of Horticultural Crops”, Published by: Horticultural College and Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.

5.காய்கறிப் பயிர் சாகுபடித் தொழில் நுட்பம், வெளியீடு ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், கன்னிவாடி.
சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்