வாழ்நாள் கல்வி

இயற்கை இடுபொருட்கள்

புகையிலை கரைசல் தயாரித்தல்

இயற்கை இடுபொருட்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

இயற்கை இடுபொருட்கள்

பிரிவு : இயற்கை இடுபொருட்கள்
உட்பிரிவு : புகையிலை கரைசல் தயாரித்தல்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. R. சீனிவாசன்  ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திருமதி A. ஆரோக்கியமேரி  திரு. C கலைசெல்வன், ரெட்டியார்சத்திரம் விதை  உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

 

ஆதாரங்கள் :
  • Ciks -  இயற்கை விவசாயம்  
  • www.agritech.tnau.ac.in
  •  ஸ்பிக் பண்ணைச் செய்தி மலர்
  •  வளரும் வேளாண்மை 

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய