வாழ்நாள் கல்வி

இயற்கை இடுபொருட்கள்

மூலிகை தயிர் மிக்சர் தயாரித்தல்

இயற்கை இடுபொருட்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

இயற்கை இடுபொருட்கள்

பிரிவு : இயற்கை இடுபொருட்கள்
உட்பிரிவு : மூலிகை தயிர் மிக்சர் தயாரித்தல்
தயாரித்தவர்கள் :

தயாரித்தவர்: 

திரு. சீனிவாசன்  ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. கலைசெல்வன்,  திருமதி A. ஆரோக்கியமேரி  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை  உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

தகவல் திருத்தம்: முனைவர். B.செல்வமுகிலன், முதுநிலை விஞ்ஞானி,  ம.சா.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். கன்னிவாடி. 

ஆதாரங்கள் :

1. வேம்பின் பயன்கள்  Ciks -  பதிப்பு
2.  www.agritech.tnau.ac.in
3.  ஸ்பிக் பண்ணைச் செய்தி மலர்
4.  வளரும் வேளாண்மை 

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய