வாழ்நாள் கல்வி

உளுந்து மற்றும் பாசிப்பயிரில் பூச்சி நிர்வாகம்

உளுந்து மற்றும் பாசிப்பயிரில் பூச்சி நிர்வாகம்

உளுந்து மற்றும் பாசிப்பயிரில் பூச்சி நிர்வாகம்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

உளுந்து மற்றும் பாசிப்பயிரில் பூச்சி நிர்வாகம்

பிரிவு : பயறுவகை பயிர்கள்
உட்பிரிவு : உளுந்து மற்றும் பாசிப்பயிரில் பூச்சி நிர்வாகம்
தயாரித்தவர்கள் :

V. பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. கலைசெல்வன், ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

 

ஆதாரங்கள் :

1.    உழவரின் வளரும் வேளாண்மை ஏப்ரல் 2015, செப்டம்பர் 2015.
2.    பயறு வகை பயிர் சாகுபடித் தொழில் நுட்பம், வெளியீடு ரெட்டியார்சத்திரம்     விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், கன்னிவாடி.
3.    www.agritech.tnau.ac.in 
4.     “Crop Production Guide”, Published by: Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய