வாழ்நாள் கல்வி

தட்டைப்பயிரில் பூச்சி தாக்கம்

தட்டைப்பயிரில் பூச்சி தாக்கம்

தட்டைப்பயிரில் பூச்சி தாக்கம்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

தட்டைப்பயிரில் பூச்சி தாக்கம்

பிரிவு : பயறுவகை பயிர்கள்
உட்பிரிவு : தட்டைப்பயிரில் பூச்சி தாக்கம்
தயாரித்தவர்கள் :

V. பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. கலைசெல்வன், ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :

1.    உழவரின் வளரும் வேளாண்மை ஏப்ரல் 2015, செப்டம்பர் 2015.
2.    பயறு வகை பயிர் சாகுபடித் தொழில் நுட்பம், வெளியீடு ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், கன்னிவாடி.
3.    www.agritech.tnau.ac.in 
4.    “Crop Production Techniques of Horticultural Crops”, Published by: Horticultural College and Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University,     Coimbatore.
5     Vegetable cultivation techniques, 2008, National Horticulture Research and Development Foundation. 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய