வாழ்நாள் கல்வி

கத்தரியில் பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை

கத்தரியில் பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை

கத்தரியில் பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

கத்தரியில் பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : கத்தரியில் பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. வெ. பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. கலைசெல்வன், ரெட்டியர்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :

1. உழவரின் வளரும் வேளாண்மை, அக்டோபர் 2007, வெளியீடு: தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்
2. Vegetable crop diseases and their management, IIHR 2010, Bangalore. 
3. www.agritech.tnau.ac.in
4. காய்கறிப் பயிர் சாகுபடித் தொழில் நுட்பம், வெளியீடு ரெட்டியர்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், கன்னிவாடி.
5. www.vikaspedia.in

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

கத்தரியில் பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை

அனைத்தையும் பார்க்க

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய