வாழ்நாள் கல்வி

தானியப்யிர்கள்

மக்காச்சோளத்தில் படைப்புழு தாக்குதல்

தானியப்யிர்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

தானியப்யிர்கள்

பிரிவு : தானியப்பயிர்கள்
உட்பிரிவு : மக்காச்சோளத்தில் படைப்புழு தாக்குதல்
தயாரித்தவர்கள் :

தயாரித்தவர்:- 
 
திரு. R.சீனிவாசன் ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - கன்னிவாடி
திருமதி A.ஆரோக்கியமேரி.  C.கலைச்செல்வன்  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை

 

ஆதாரங்கள் :

காய்கறி பயிர் சாகுபடி  - குறிப்பேடு 
தழிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் - கோவை
வளரும் வேளாண்மை நாளிதழ் 
   

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய