வாழ்நாள் கல்வி

சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி

சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி

சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. வெ. பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. கலைசெல்வன், ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :
Vegetable crop diseases and their management, IIHR 2010, Bangalore. P.no 12-13
 
உழவரின் வளரும் வேளாண்மை, மே 2010, வெளியீடு: தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம். பக்கம் 33 - 36
 
www.agritech.tnau.ac.in 
 
“Crop Production Techniques of Horticultural Crops”, Published by: Horticultural College and Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.
 
காய்கறிப் பயிர் சாகுபடித் தொழில் நுட்பம், வெளியீடு ரெட்டியர்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், கன்னிவாடி.
சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய