வாழ்நாள் கல்வி

அரளி சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்

அரளி சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்

அரளி சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

அரளி சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்

பிரிவு : மலர் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : அரளி சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்
தயாரித்தவர்கள் :

 திரு. R.  சீனிவாசன்  ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்.  கன்னிவாடி
திருமதி A. ஆரோக்கியமேரி.  C. கலைச்செல்வன்  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டடளை

 

ஆதாரங்கள் :

ரெட்டியார்சத்திரம்  விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் வெளியிட்ட 
மலர்கள் சாகுபடி குறிப்பேடு 
தழிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் - கோவை
வளரும் வேளாண்மை நாளிதழ் 
தினமலர் - நாளிதழ்
பசுமை தழிழகம்  குறிப்பேடு 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய