வாழ்நாள் கல்வி

பணப்பயிர் சாகுபடி

பருத்தியில் நுண்ணூட்டச் சத்து மேலாண்மை

பணப்பயிர் சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பணப்பயிர் சாகுபடி

பிரிவு : பணப்பயிர்கள்
உட்பிரிவு : பருத்தியில் நுண்ணூட்டச் சத்து மேலாண்மை
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. பொன்.அய்யப்பன். திருமதி A .ஆரோக்கியமேரி, C. கலைசெல்வன் ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டடளை
திரு. வெ. பாலமுருகன் ம.சா.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,
கன்னிவாடி. 

மதிப்பீடு :

முனைவர் M. செல்வமுகிலன் M.Sc., Phd.,
ம.சா.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,கன்னிவாடி.

 

ஆதாரங்கள் :

1. ம. சா. சுமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் –கன்னிவாடி
 பயிர்களில் ஊட்டச்சத்து பற்றாக் குறையும் நிவர்த்தி செய்யும்முறைகளும் 
 குறிப்பேடு
2.ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் வெளியிட்ட  பணப்பயிர் 
  சாகுபடி தொழில் நுட்ப – குறிப்பேடு
3.தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் - கோவை

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய