வாழ்நாள் கல்வி

காய்கறி சாகுபடி

வெண்டை பயிரில் மாவுப்பூச்சி தாக்குதல்

காய்கறி சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

காய்கறி சாகுபடி

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : வெண்டை பயிரில் மாவுப்பூச்சி தாக்குதல்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.பொன்.அய்யப்பன்  திருமதி A.ஆரோக்கியமேரி. C.கலைச்செல்வன்  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை 

திரு. வெ. பாலமுருகன் ம.சா.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், கன்னிவாடி.

முனைவர் M. செல்வமுகிலன் M.Sc.,  PHD.,ம.சா.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,கன்னிவாடி.

 

ஆதாரங்கள் :

ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் – சென்னை
காய்கறிபயிர் சாகுபடி குறிப்பேடு 
ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் வெளியிட்ட காய்கறி பயிர் சாகுபடி  குறிப்பேடு 
K.V.K காந்திக்கிராம் காய்கறிபயிர் சாகுபடி தொழில் நுட்பம் கையேடு 
தழிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்,   கோவை
வளரும் வேளாண்மை நாளிதழ்      

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய