வாழ்நாள் கல்வி

காய்கறி சாகுபடி

தக்காளியில் இலைப்புழு மற்றும் காய்ப்புழு தாக்குதல்

காய்கறி சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

காய்கறி சாகுபடி

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : தக்காளியில் இலைப்புழு மற்றும் காய்ப்புழு தாக்குதல்
தயாரித்தவர்கள் :

தயாரித்தவர்:  
திரு. பொன். அய்யப்பன்,  திருமதி A.ஆரோக்கியமேரி.  C.கலைச்செல்வன்  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டடளை
திரு.வெ. பாலமுருகன் ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் கன்னிவாடி 

முனைவர் B. செல்வமுகிலன் M.Sc, Phd.
ம.சா.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,கன்னிவாடி. 

ஆதாரங்கள் :

ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - சென்னை - தக்காளி சாகுபடி குறிப்பேடு 
ரெட்டியார்சத்திரம்  விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் வெளியிட்ட 
காய்கறி பயிர் சாகுபடி  - குறிப்பேடு 
தழிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் - கோவை
வளரும் வேளாண்மை நாளிதழ்      

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய