வாழ்நாள் கல்வி

காய்கறி பயிர்கள்

வெண்டைக்காய் சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்

காய்கறி பயிர்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

காய்கறி பயிர்கள்

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : வெண்டைக்காய் சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. R.. சீனிவாசன் ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்.    கன்னிவாடி
திருமதி A.ஆரோக்கியமேரி.  C .கலைச்செல்வன்  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டடளை 

 

ஆதாரங்கள் :

ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - சென்னை –
வெண்டை சாகுபடி குறிப்பேடு 
ரெட்டியார்சத்திரம்  விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் வெளியிட்ட 
காய்கறி பயிர் சாகுபடி  - குறிப்பேடு 
K.V.K காந்திக்கிராம் காய்கறிபயிர் சாகுபடி தொழில் நுட்பம் கையேடு  

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய