வாழ்நாள் கல்வி

ஒருங்கிணைந்த முறையில் மக்காசோள பயிரில் பூச்சி மேலாண்மை

ஒருங்கிணைந்த முறையில் மக்காசோள பயிரில் பூச்சி மேலாண்மை

ஒருங்கிணைந்த முறையில் மக்காசோள பயிரில் பூச்சி மேலாண்மை

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

ஒருங்கிணைந்த முறையில் மக்காசோள பயிரில் பூச்சி மேலாண்மை

பிரிவு : தானியப்பயிர்கள்
உட்பிரிவு : ஒருங்கிணைந்த முறையில் மக்காசோள பயிரில் பூச்சி மேலாண்மை
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. வெ.பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. கலைசெல்வன், ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :

ஒருங்கிணைந்த முறையில் மக்காசோள பயிரில் பூச்சி மேலாண்மை
தானியப்பயிர்கள் சாகுபடி

Crop Production Guide 2012, Published by: Dept.Of Agriculture, Govt. of Tamil Nadu, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.


Uzhavarin Valarum Velanmai, December  2008 , P.no 34-50, Published by :Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore 


http://agritech.tnau.ac.in 

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய