வாழ்நாள் கல்வி

கால்நடை வளர்ப்பு

கருத்தரிக்காத நிலை

கால்நடை வளர்ப்பு

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

கால்நடை வளர்ப்பு

பிரிவு : கால்நடை வளர்ப்பு
உட்பிரிவு : கருத்தரிக்காத நிலை
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.பொன். அய்யப்பன்  மற்றும்  திருமதி A. ஆரோக்கியமேரி ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை 

படித்துப் பார்த்து பாடப் பொருள் பற்றி கருத்து தெரிவித்த விவசாயிகள்

1. திரு.R..T. இராசசேகரன் ,பால் மாடு  வளர்ப்பவர்    ரெட்டியார்பட்டி      94435 05209 

2. திரு.A. ரிச்சர்டு மரிய செல்வம், நேரடிபால் கொள்முதல்   நிலைய       பொறுப்பாளர்   குய்யவநாயக்கன்பட்டி 94869 50522  

3. திரு. P. இராவனேஸ்வரன் பால் மாடு   வளர்ப்பவர்,    நவாப்பட்டி    99435 94679 

4. திரு.K .சித்தன் பால் மாடு வியாபாரி மற்றும்  பால்   மாடு  வளர்ப்பபவர்    புதுப்பட்டி 98432 68933

 

ஆதாரங்கள் :

1. சென்னை கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக் கழகம் 

2  திரு. K .கணேசன் கால்நடை    மருத்துவர் (ஓய்வு)   திண்டுக்கல்      அவர்களின்    கறவைப்  பசுநூல். 

3.  வேளாண்மை அறிவியல் மையம் காந்திகிராம பல்கலைக் கழகம்

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்