வாழ்நாள் கல்வி

எண்ணெய்வித்து பயிர்கள்

நிலக்கடலை சாகுபடி தொழில் நுட்பம்

எண்ணெய்வித்து பயிர்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

எண்ணெய்வித்து பயிர்கள்

பிரிவு : எண்ணெய் வித்துப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : நிலக்கடலை சாகுபடி தொழில் நுட்பம்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. ஆர். சீனிவாசன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்.  –  கன்னிவாடி
திரு.கலைசெல்வன், திருமதி A.ஆரோக்கியமேரி  ரெட்டியார்சத்திரம் 
விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

 

ஆதாரங்கள் :

ஆதாரம்: 
1.  நிலக்கடலை சாகுபடி தொழில் நுட்பம் கையேடு வெளியீடு  KVK  
    வேளாண் அறிவியல் மையம் காந்திக்கிராம் 
2. www.agritech.tnau.ac.in
3.  எண்ணெய் வித்து  பயிர் சாகுபடித் தொழில் நுட்பம்இ வெளியீடு ரெட்டியார்சத்திரம்    விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்இ கன்னிவாடி.
4. விக்கி பீடியா வலைதளம்

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய