வாழ்நாள் கல்வி

பயறுவகைப் பயிர்கள் சாகுபடி தொழில நுட்பம்

பாசிப்பயறு சாகுபடி தொழில் நுட்பம்

பயறுவகைப் பயிர்கள் சாகுபடி தொழில நுட்பம்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பயறுவகைப் பயிர்கள் சாகுபடி தொழில நுட்பம்

பிரிவு : பயறுவகை பயிர்கள்
உட்பிரிவு : பாசிப்பயறு சாகுபடி தொழில் நுட்பம்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. R.  சீனிவாசன்  ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திருமதி A. ஆரோக்கியமேரி.  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டடளை

ஆதாரங்கள் :

ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் – சென்னை- பயறுவகை சாகுபடி குறிப்பேடு 
ரெட்டியார்சத்திரம்  விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் வெளியிட்ட 
பயறுவகை பயிர்கள் சாகுபடி  - குறிப்பேடு 
K.V.K காந்திக்கிராம் பயறு வகை பயிர்கள் சாகுபடி தொழில் நுட்பம் கையேடு  
தழிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் - கோவை
வளரும் வேளாண்மை நாளிதழ் 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய