வாழ்நாள் கல்வி

மண்ணில்லா பசுந்தீவன உற்பத்தி (ஹைட்ரோபோனிக்ஸ்)

மண்ணில்லா பசுந்தீவன உற்பத்தி (ஹைட்ரோபோனிக்ஸ்)

மண்ணில்லா பசுந்தீவன உற்பத்தி (ஹைட்ரோபோனிக்ஸ்)

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

மண்ணில்லா பசுந்தீவன உற்பத்தி (ஹைட்ரோபோனிக்ஸ்)

பிரிவு : கால்நடை வளர்ப்பு
உட்பிரிவு : மண்ணில்லா பசுந்தீவன உற்பத்தி (ஹைட்ரோபோனிக்ஸ்)
தயாரித்தவர்கள் :

Mr. V.BALAMURUGAN, M.S.Swaminathan Research Foundation (MSSRF).

Mr.C.KALAISELVAN, Reddiarchathram Seed Growers Association Charitable Trust.

ஆதாரங்கள் :
1. கால்நடைக் கதிர், வெளியீடு: தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், சென்னை.
2. கால்நடைகளுக்கு  ஏற்ற தீவனப் பயிர்கள், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், சென்னை.
சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய