வாழ்நாள் கல்வி

பருத்திக்கு உர நிர்வாகம்

பருத்திக்கு உர நிர்வாகம்

பருத்திக்கு உர நிர்வாகம்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பருத்திக்கு உர நிர்வாகம்

பிரிவு : பணப்பயிர்கள்
உட்பிரிவு : பருத்திக்கு உர நிர்வாகம்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. வெ.பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 


திரு. கலைசெல்வன், ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :

    1.    உழவரின் வளரும் வேளாண்மை – அக்டோபர் 2016, ஏப்ரல் 2010,              பிப்ரவரி 2014.
    2.    “Crop Production Guide”, 2012, Published by:  Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore. 
    3.    பணப்பயிர் சாகுபடி தொழில்நுட்பம், வெளியீடு ரெட்டியார்சத்திரம் விதை         உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், கன்னிவாடி
    4.     www.agritech.tnau.ac.in 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்