வாழ்நாள் கல்வி

வெண்டை சாகுபடி

வெண்டை பயிருக்கு செய்ய வேண்டிய உர நிர்வாகம்

வெண்டை சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

வெண்டை சாகுபடி

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : வெண்டை பயிருக்கு செய்ய வேண்டிய உர நிர்வாகம்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. கலைசெல்வன், ரெட்டியர்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :

1.    உழவரின் வளரும் வேளாண்மை ஜனவரி 2016, நவம்பர் 2016, செப்டம்பர் 2014.
2.    www.agritech.tnau.ac.in 
3.    “Crop Production Techniques of Horticultural Crops”, Published by: Horticultural College and Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.
4.    Vegetable cultivation techniques, 2008, National Horticulture Research and Development Foundation. P.no 10-14

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்