வாழ்நாள் கல்வி

இயற்கை இடுபொருட்கள்

ஈயம் கரைசல் தயாரிக்கும் தொழில் நுட்பம்

இயற்கை இடுபொருட்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

இயற்கை இடுபொருட்கள்

பிரிவு : இயற்கை இடுபொருட்கள்
உட்பிரிவு : ஈயம் கரைசல் தயாரிக்கும் தொழில் நுட்பம்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. R. சீனிவாசன் ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - கன்னிவாடி
திருமதி A. ஆரோக்கியமேரி  C. கலைச்செல்வன்  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை

 

ஆதாரங்கள் :

இயற்கை வேளாண்மை நம்மாழ்வர் தயரித்த  - குறிப்பேடு 
தழிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் - கோவை
வளரும் வேளாண்மை நாளிதழ் 
CIKS வெளியிட்ட இயற்கை விவசாயம் குறிப்பேடு     

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய