வாழ்நாள் கல்வி

கொத்தவரை சாகுபடியில் நோய் மேலாண்மை

கொத்தவரை சாகுபடியில் நோய் மேலாண்மை

கொத்தவரை சாகுபடியில் நோய் மேலாண்மை

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

கொத்தவரை சாகுபடியில் நோய் மேலாண்மை

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : கொத்தவரை சாகுபடியில் நோய் மேலாண்மை
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. வெ.பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. கலைசெல்வன், ரெட்டியர்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :

1.    உழவரின் வளரும் வேளாண்மை – ஜூன் 2008
2.    “Crop Production Techniques of Horticultural Crops”, 2013, Published by: Horticultural College and Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore. 
3.    Vegetable crop diseases and their management, IIHR 2010, Bangalore. P.no 21

4.    www.agritech.tnau.ac.in 

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்