வாழ்நாள் கல்வி

மிளகாயில் நோய் மேலாண்மை

மிளகாயில் நோய் மேலாண்மை

மிளகாயில் நோய் மேலாண்மை

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

மிளகாயில் நோய் மேலாண்மை

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : மிளகாயில் நோய் மேலாண்மை
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. கலைசெல்வன், ரெட்டியர்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :

1. உழவரின் வளரும் வேளாண்மை – அக்டோபர் 2007, பக்கம் 36
2. “Crop Production Techniques of Horticultural Crops”, 2013, Published by: Horticultural College and Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore. P.no 74
3. Vegetable crop diseases and their management, IIHR 2010, Bangalore. P.no 7-11 
4. மிளகாய், ம.சா.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். சென்னை. 
5. தேசிய வேளாண்மை வளர்ச்சி திட்டம், தொழில் நுட்ப கையேடு, 2014 பக்கம் 23-26.
6. www.agritech.tnau.ac.in 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய