வாழ்நாள் கல்வி

பயறுவகை பயிர்கள்

தட்டப்பயறு சாகுபடி தொழில் நுட்பம்

பயறுவகை பயிர்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பயறுவகை பயிர்கள்

பிரிவு : பயறுவகை பயிர்கள்
உட்பிரிவு : தட்டப்பயறு சாகுபடி தொழில் நுட்பம்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. சீனிவாசன்  ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்.

திரு. கலைசெல்வன்,  திருமதி A.ஆரோக்கியமேரி  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை  உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :

ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - சென்னை – பயறுவகை சாகுபடி குறிப்பேடு 
ரெட்டியார்சத்திரம்  விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் வெளியிட்ட 
பயறுவகை பயிர்கள் சாகுபடி  - குறிப்பேடு 
K.V.K காந்திக்கிராம் பயறு வகை பயிர்கள் சாகுபடி தொழில் நுட்பம் கையேடு  
தழிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் - கோவை
வளரும் வேளாண்மை நாளிதழ் 

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய