வாழ்நாள் கல்வி

பணப்பயிர் சாகுபடி

பருத்தியில் இலைகருகல் நோய்தாக்குதல்

பணப்பயிர் சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பணப்பயிர் சாகுபடி

பிரிவு : பணப்பயிர்கள்
உட்பிரிவு : பருத்தியில் இலைகருகல் நோய்தாக்குதல்
தயாரித்தவர்கள் :

தயாரித்தவர்:  

திரு.வெ. பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் கன்னிவாடி
திருமதி A.ஆரோக்கியமேரி.  C.கலைச்செல்வன், ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டடளை

 

தகவல் திருத்தம்
முனைவர். B.செல்வமுகிலன், முதுநிலை விஞ்ஞானி,
ம.சா.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். கன்னிவாடி.
ஆதாரங்கள் :

1.    உழவரின் வளரும் வேளாண்மை – அக்டோபர் 2016, ஏப்ரல் 2010, மார்ச் 2012
2.    “Crop Production Guide”, 2012, Published by: Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore. 
3.    பணப்பயிர் சாகுபடி தொழில்நுட்பம், வெளியீடு ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், கன்னிவாடி.
4.    www.agritech.tnau.ac.in 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய