வாழ்நாள் கல்வி

மலர்கள் சாகுபடி

காக்கரட்டான் சாகுபடி தொழில் நுட்பம்

மலர்கள் சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

மலர்கள் சாகுபடி

பிரிவு : மலர் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : காக்கரட்டான் சாகுபடி தொழில் நுட்பம்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. ஆர். சீனிவாசன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். கன்னிவாடி.
திருமதி A. ஆரோக்கியமேரி, ரெட்டியார்சத்திரம்  விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :

மலர்கள்.  சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள், தோட்டக்கலை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்.
2.    www.agritech.tnau.ac.in
3.    கனகாம்பரம். சாகுபடித் தொழில் நுட்பம், வெளியீடு ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், கன்னிவாடி.

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய