வாழ்நாள் கல்வி

தென்னையில் குரும்பைகள் உதிர்வதற்கான காரணங்கள்

தென்னையில் குரும்பைகள் உதிர்வதற்கான காரணங்கள்

தென்னையில் குரும்பைகள் உதிர்வதற்கான காரணங்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

தென்னையில் குரும்பைகள் உதிர்வதற்கான காரணங்கள்

பிரிவு : எண்ணெய் வித்துப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : தென்னையில் குரும்பைகள் உதிர்வதற்கான காரணங்கள்
தயாரித்தவர்கள் :

வெ.பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. சி.கலைச்செல்வன், ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :

1.உழவரின் வளரும் வேளாண்மை – மே 2008, மார்ச் 2014

2. “Crop Production Techniques of Horticultural Crops”, 2013, Published by: Horticultural College and Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.

3. தென்னை, தென்னை மேம்பாட்டு வாரியம் பதிப்பு

4. www.agritech.tnau.ac.in

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

தென்னையில் குரும்பைகள் உதிர்வதற்கான காரணங்கள்

அனைத்தையும் பார்க்க

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய