வாழ்நாள் கல்வி

காய்கறி பயிர்கள்

கத்தரி சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்

காய்கறி பயிர்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

காய்கறி பயிர்கள்

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : கத்தரி சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. R. சினிவாசன் ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. C. கலைசெல்வன் ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.
திருமதி. A ஆரோக்கியமேரி ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

 

ஆதாரங்கள் :

1. கத்தரி சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்> தோட்டக்கலை கல்லூரி மற்றும் 
  ஆராய்ச்சி நிலையம்.
2. www.agritech.tnau.ac.in
3. காய்கறிப் பயிர் சாகுபடித் தொழில் நுட்பம்> வெளியீடு    ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்> கன்னிவாடி

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய