வாழ்நாள் கல்வி

பயறுவகை பயிர்கள்

உளுந்து சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்

பயறுவகை பயிர்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பயறுவகை பயிர்கள்

பிரிவு : பயறுவகை பயிர்கள்
உட்பிரிவு : உளுந்து சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. R. சீனிவாசன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்.  –  கன்னிவாடி
திரு. C.  கலைசெல்வன்,    திருமதி A. ஆரோக்கியமேரி  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.
.

ஆதாரங்கள் :
  • பயறுவகைப்பயறு  சாகுபடி தொழில் நுட்பம் கையேடு வெளீயீடு  முஏமு  வேளாண் அறிவியல் மையம்.    காந்திக்கிராம்
  • www.agritech.tnau.ac.in
  • பயறுவகைப்பயறு பயிர் சாகுபடித் தொழில் நுட்பம்,     வெளியீடு ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், கன்னிவாடி.
  • விக்கி பீடியா வலைதளம்

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய