வாழ்நாள் கல்வி

காய்கறி சாகுபடி

பாகற்காயில் காய்த்துளைப்பான் தாக்குதல்

காய்கறி சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

காய்கறி சாகுபடி

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : பாகற்காயில் காய்த்துளைப்பான் தாக்குதல்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. பொன். அய்யப்பன்,  திருமதி A.ஆரோக்கியமேரி.  C.கலைச்செல்வன்  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டடளை
திரு.வெ. பாலமுருகன் ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் கன்னிவாடி 


முனைவர் B. செல்வமுகிலன் M.Sc, Phd.,
ம.சா.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், கன்னிவாடி

 

ஆதாரங்கள் :

ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - சென்னை - காய்கறி பயிர் சாகுபடி குறிப்பேடு 

ரெட்டியார்சத்திரம்  விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் வெளியிட்ட காய்கறி பயிர் சாகுபடி - குறிப்பேடு 

தழிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் - கோவை

வளரும் வேளாண்மை நாளிதழ்      

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய