வாழ்நாள் கல்வி

உயிர்உரங்கள்

உயிர்உரங்கள்

உயிர்உரங்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

உயிர்உரங்கள்

பிரிவு : இயற்கை இடுபொருட்கள்
உட்பிரிவு : உயிர்உரங்கள்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. வெ.பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. கலைசெல்வன், திருமதி அ. .ஆரோக்கியமேரி, 
ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை

ஆதாரங்கள் :
1. செய்திச் சோலை, வெளியீடு: ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை, கன்னிவாடி
2. www.wikipedia.org
3. www.agritech.tnau.ac.in 

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய