வாழ்நாள் கல்வி

பயறுவகை பயிர்கள்

சுண்டல் சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்

பயறுவகை பயிர்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பயறுவகை பயிர்கள்

பிரிவு : பயறுவகை பயிர்கள்
உட்பிரிவு : சுண்டல் சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. ஆர். சீனிவாசன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்.  –  கன்னிவாடி
திரு. C. கலைசெல்வன்,    திருமதி A. ஆரோக்கியமேரி  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

 

ஆதாரங்கள் :

பயறுவகைப்பயறு  சாகுபடி தொழில் நுட்பம் கையேடு வெளீயீடு  KVK  வேளாண் அறிவியல் மையம,; காந்திக்கிராம்

பயறுவகைப்பயறு பயிர் சாகுபடித் தொழில் நுட்பம், வெளியீடு ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், கன்னிவாடி.

www.agritech.tnau.ac.in

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய