வாழ்நாள் கல்வி

பணப்பயிர்கள்

வாழை சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்

பணப்பயிர்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பணப்பயிர்கள்

பிரிவு : பணப்பயிர்கள்
உட்பிரிவு : வாழை சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள்
தயாரித்தவர்கள் :

தயாரித்தவர்:- 
 
திரு. R. சீனிவாசன் ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - கன்னிவாடி
திருமதி A.ஆரோக்கியமேரி,  C.கலைச்செல்வன்  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை

 

ஆதாரங்கள் :

ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்  வெளியிட்ட 
காய்கறி பயிர் சாகுபடி  - குறிப்பேடு 
தழிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் - கோவை
வளரும் வேளாண்மை நாளிதழ் 
   

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய