வாழ்நாள் கல்வி

இயற்கை இடுபொருட்கள்

அக்னி அஸ்திரம் தயாரித்தல்

இயற்கை இடுபொருட்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

இயற்கை இடுபொருட்கள்

பிரிவு : இயற்கை இடுபொருட்கள்
உட்பிரிவு : அக்னி அஸ்திரம் தயாரித்தல்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. R. சீனிவாசன் ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - கன்னிவாடி
திருமதி A. ஆரோக்கியமேரி.  C கலைச்செல்வன்  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை

 

ஆதாரங்கள் :

காய்கறி பயிர் சாகுபடி  - குறிப்பேடு 
தழிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் – கோவை
வளரும் வேளாண்மை நாளிதழ் 
CIKS வெளியிட்ட இயற்கை விவசாயம் குறிப்பேடு    

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய