வாழ்நாள் கல்வி

கால்நடை பராமரிப்பு,

கால்நடை பராமரிப்பு,

கால்நடை பராமரிப்பு,

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

கால்நடை பராமரிப்பு,

பிரிவு : கால்நடை வளர்ப்பு
உட்பிரிவு : கால்நடை பராமரிப்பு,
தயாரித்தவர்கள் :


திரு.   R. சீனிவாசன்  ம.சா.சவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - கன்னிவாடி
திருமதி A. ஆரோக்கியமேரி ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை 

 

ஆதாரங்கள் :

திரு. மருதமுத்து  பால் மாடு வளர்ப்பவர் தருமத்துப்பட்டி
வெளியீடு:- 
ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை. கிட்டம்பட்டி. கன்னிவாடி. 

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்