வாழ்நாள் கல்வி

இயற்கை இடுபொருட்கள்

மண்புழு உரம் தயாரிப்பு

இயற்கை இடுபொருட்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

இயற்கை இடுபொருட்கள்

பிரிவு : இயற்கை இடுபொருட்கள்
உட்பிரிவு : மண்புழு உரம் தயாரிப்பு
தயாரித்தவர்கள் :

திரு R. சீனிவாசன்  ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - கன்னிவாடி
திருமதிA.ஆரோக்கியமேரி.  C.கலைச்செல்வன்  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை
உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை

 

ஆதாரங்கள் :

தழிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் - கோவை
சி.அய்.கே.எஸ்  CIKS நிறுவனம் வெளியிட்ட இயற்கை வேளாண்மை கையேடு
நம்மாழ்வாரின்  இயற்கை வேளாண்மை  கையேடுகள்
வளரும் வேளாண்மை நாளிதழ்

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்