வாழ்நாள் கல்வி

காய்கறி பயிர்கள்

களைபாயின் பயன்கள்

காய்கறி பயிர்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

காய்கறி பயிர்கள்

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : களைபாயின் பயன்கள்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு R. சீனிவாசன்  ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - கன்னிவாடி
திருமதிA.ஆரோக்கியமேரி.  C.கலைச்செல்வன்  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை
உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை

 

ஆதாரங்கள் :

திரு. பாண்டியராஜன்  ரெட்டியார் சத்திரம் வேளாண்மை தோட்டக்கலை அலுவலகம்- ரெட்டியார் சத்திரம்

திரு. C. கலைச்செல்வன்.   A.  ஆரோக்கிய மேரி  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்  - கிட்டம்பட்டி

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்