வாழ்நாள் கல்வி

பணப்பயிர் சாகுபடி

பருத்தியில் நுனிக் கிள்ளுதல்

பணப்பயிர் சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பணப்பயிர் சாகுபடி

பிரிவு : பணப்பயிர்கள்
உட்பிரிவு : பருத்தியில் நுனிக் கிள்ளுதல்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. பொன். அய்யப்பன். திருமதி A .ஆரோக்கியமேரி, C கலைசெல்வன் ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டடளை

 

ஆதாரங்கள் :

திரு. ராவனேஷ்வரன் 
தோட்டம் நவாப்பட்டி
​ரெட்டியார் சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர் சங்க அறக்கட்டளை

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்