வாழ்நாள் கல்வி

காய்கறி பயிர்கள்

மண் பரிசோதனை

காய்கறி பயிர்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

காய்கறி பயிர்கள்

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : மண் பரிசோதனை
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. R.  சீனிவாசன்  ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்.  கன்னிவாடி
திருமதி A. ஆரோக்கியமேரி.  C. கலைச்செல்வன்  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டடளை

ஆதாரங்கள் :

ரெட்டியார்சத்திரம்  விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் வெளியிட்ட 
மண் பராமரிப்பு கையேடு 
வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் - கோவை
வளரும் வேளாண்மை நாளிதழ் 
மதிப்பீடு   
திருமதி. M. ஷாகின்தாஜ் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்                          
(பயிர் பாதுகாப்பு)   வேளாண்மை  அறிவியல் நிலையம்>
காந்திகிராமம்   

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்