வாழ்நாள் கல்வி

ரோஜா சாகுபடி

ரோஜா சாகுபடி தொழிநுட்பம்

ரோஜா சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

ரோஜா சாகுபடி

பிரிவு : மலர் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : ரோஜா சாகுபடி தொழிநுட்பம்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. ஆர். சீனிவாசன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். கன்னிவாடி.
திருமதி A.ஆரோக்கியமேரி, ரெட்டியார்சத்திரம்  விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை

ஆதாரங்கள் :

மலர்கள்.  சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள், தோட்டக்கலை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்.
2. விக்கிபிடியா டாட்காம்
3. www.agritech.tnau.ac.in
4. ரோஜா பூ. சாகுபடித் தொழில் நுட்பம், வெளியீடு ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், கன்னிவாடி.

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்